Scientific publications

Na mijn promotie in de meta-ethiek heb ik enkele jaren aan de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar hoe rationeel mensen met (mis)informatie omgaan. De gangbare sociaalwetenschappelijke antwoorden op de vraag hoe rationeel mensen zijn – denk bijvoorbeeld aan het Nobelprijswinnende werk van Daniel Kahneman of de maatschappelijke zorgen over de beïnvloedbaarheid van mensen door misinformatie – zijn bepaald niet optimistisch. Toch handelen de meeste mensen alsof zij daarop de uitzondering zijn – en voelt ieder van ons dat ook echt zo ‘van binnen’. Mijn werk probeert deze paradox op te lossen, en zo een wetenschappelijk onderbouwd en hoopvoller geluid over het menselijk denken te articuleren. In dat combineerde ik daartoe empirische studies uit de cognitieve psychologie – over bijvoorbeeld misinformatie, biases, gemotiveerd redeneren en partisan epistemology – met filosofische argumenten over rationaliteit en sociale epistemologie. Na de zomer van 2024 trek ik de academische deur achter me dicht om in de boze wijde echte wereld een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Boeken

Articles in English

Nederlandse academische papers

Verder heb ik ook heel veel essays en blogs gepubliceerd, met pieken van meer dan 100.000 pageviews per maand op mijn blogpagina. Dat was eerst Medium; sinds mei 2024 schrijf ik weer af en toe wat op Substack: