Scientific publications

  • Van Doorn, Maarten. “Advancing theorizing about the consequences of misinformation”. Onder redactie bij Social Media + Society.
  • Van Doorn, Maarten. “The skeptical import of motivated reasoning: A closer look at the evidence”. Revise + resubmit bij Thinking & Reasoning.
  • Van Doorn, Maarten. “A Tension in Some Non-Naturalistic Explanations of Moral Truth”. Verschijnend in Croatian Journal of Philosophy.
  • Van Doorn, Maarten. 2023. “Verleg meta-ethische aandacht van metafysica naar praktisch redeneren”. Verschijnend in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor de Wijsbergeerte.
  • Van Doorn, Maarten. 2023. Waarom we beter denken dan we denken. Noordboek uitgeverij.
  • van Doorn, M. (2022). Morele meningverandering: Eerherstel voor de rede. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 114(1), 42–48. https://doi.org/10.5117/ANTW2022.1.004.DOOR
  • Van Doorn, M. (2022). By Which We May Be Judged: Moral Epistemology, Mind-Independent Truth Conditions And Sources Of Normativity. PhD Dissertation, Central European University
  • In 2017, a revised version of my MA thesis (which I wrote under supervision of Jan Bransen) actually got published in Essays in the Philosophy of Humanism (Van Doorn, M. (2017). Mind-Independent Values Don’t Exist, But Moral Truth Does. Essays in the Philosophy of Humanism, 25(1), 5-24). While that is of course very cool, I would not recommend reading this paper written by my past self. It’s just honestly not very well written, and also my views have changed.
  • Geluk: Positieve psychologie uit in het verlengde van Aristoteles? (Scriptie uit 2016, die ik schreef onder begeleiding van Paul van Tongeren.)