Gesprek over een boek: Macht en onmacht: een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting (Tinneke Beeckman)

Aflevering 9 van de Ongekend podcast. Nog voordat termen als nepnieuws en post-truth gemeengoed waren, beargumenteerde Beeckman in haar boek Macht & onmacht dat hét onderliggende probleem van de samenleving is dat we massaal zijn gaan geloven dat ‘iedereen zijn eigen waarheid heeft.’ Ze schreef dat de waarheid in ‘levensgevaar’ verkeert, dat we weg moeten van het vage postmoderne denken waarin alleen maar interpretaties bestaan, en terug naar het Verlichtingsideaal van streven naar gedeelde feiten. Tijd voor een gesprek.

Luister ‘m in je favoriete podcast player:

Tijdlijn
03:00 Wat is het postmodernisme?
06:00 Van een afkeer tegen de grote verhalen naar een eigen waarheid voor iedereen
07:00 De mens is dan misschien niet altijd rationeel, maar het postmodernisme overdrijft de onmacht van de rede
10:00 Als je alles ziet als subjectief, kan je niks meer zeggen tegen figuren die met “alternatieve feiten” op de proppen komen
13:00 Het verband tussen post-modernisme, post-waarheid en ‘woke’
17:00 Als je de vraag om de waarheid formuleert als strijd tussen onderdrukkers en onderdrukten, gaat het mis
20:00 Moraliseer het debat niet zo
24:00 Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat elke mening respect verdient
30:00 Woke zorgt voor een soort 198436:00 Kunnen we onze morele standaarden opleggen aan historische figuren?
48:00 Hoe woke de autoriteit van de universiteit ondermijnt en juist niet leidt tot een meer rechtvaardige wereld


Meer weten 

Geef een reactie